พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรุณาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Release Date : 29-10-2019 00:00:00
พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรุณาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

      เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรุณาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมี นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ เลขาหัวหน้าคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่โครงการฯ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรุณาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง