พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาท กำลังพลชุดฝึกร่วมการต่อต้านการก่อการร้าย ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย จำนวน ๑๕ นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพล

Release Date : 29-10-2019 00:00:01
 พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาท กำลังพลชุดฝึกร่วมการต่อต้านการก่อการร้าย ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย จำนวน ๑๕ นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพล

     เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาท กำลังพลชุดฝึกร่วมการต่อต้านการก่อการร้าย ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย จำนวน ๑๕ นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพล โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กำหนดจัดการฝึกภาคสนามภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณะประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาท กำลังพลชุดฝึกร่วมการต่อต้านการก่อการร้าย ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย จำนวน ๑๕ นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง