หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ฝึกเตรียมความพร้อมองค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

Release Date : 29-10-2019 00:00:00
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ฝึกเตรียมความพร้อมองค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี  เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

     หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ฝึกเตรียมความพร้อมองค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี  เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ฝึกเตรียมความพร้อมองค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี  เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง