นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

Release Date : 31-10-2019 00:00:00
นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

      เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม  ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม การซักซ้อมการสาธิตการสกัดกั้นทางทะเล เพื่อแสดงในพิธีเปิดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2019) โดยมี นาวาเอก จอน อ่อนจาง รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ กล่าวลำดับเหตุการณ์การปฏิบัติ ณ สะพานท่าเทียบเรือเขาหมาจอ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง