นาวาเอก สุรพงศ์ เบญจมาตร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการเปิดอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการทำลาย

Release Date : 25-11-2019 00:00:00
นาวาเอก สุรพงศ์ เบญจมาตร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการเปิดอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการทำลาย

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาเอก สุรพงศ์ เบญจมาตร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการเปิดอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการทำลาย เพื่อให้องค์บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ  ในการดำเนินการขั้นพื้นฐาน การค้นหาพิสูจน์ทราบ การขยายผล การเก็บรวบรวมหลักฐาน เกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ระหว่าง ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก สุรพงศ์ เบญจมาตร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการเปิดอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการทำลาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง