พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและรับอง LTC Brock Hershberger ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ประจำจัสแมกไทย และ EOD1.Nicholas Hursky หัวหน้าชุด RMAC-P

Release Date : 25-11-2019 00:00:01
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและรับอง LTC Brock Hershberger  ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ประจำจัสแมกไทย และ EOD1.Nicholas Hursky หัวหน้าชุด RMAC-P

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและรับอง LTC Brock Hershberger  ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ประจำจัสแมกไทย และ EOD1.Nicholas Hursky หัวหน้าชุด RMAC-P ในโอกาสมาอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและรับอง LTC Brock Hershberger  ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ประจำจัสแมกไทย และ EOD1.Nicholas Hursky หัวหน้าชุด RMAC-P
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง