พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานประดับยศนายทหารประทวนที่ได้พระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Release Date : 25-11-2019 00:00:02
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานประดับยศนายทหารประทวนที่ได้พระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานประดับยศนายทหารประทวนที่ได้พระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานประดับยศนายทหารประทวนที่ได้พระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง