พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒

Release Date : 27-11-2019 00:00:00
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒

       เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง