นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Release Date : 28-11-2019 00:00:00
นาวาเอก ทินกร  กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์  ผู้อำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาเอก ทินกร  กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์  ผู้อำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (สจว.สปท.)  พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๑ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ทินกร  กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์  ผู้อำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง