พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และทีมผู้บริหาร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

Release Date : 09-12-2019 08:00:00
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ คุณพรชัย  สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และทีมผู้บริหาร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

       เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณพรชัย  สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และทีมผู้บริหาร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และในโอกาสมอบลานสุขภาพ Heathy Lifestyle Park พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมมูลค่า 550,000 บาท  ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี