พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ ๔๗

Release Date : 16-12-2019 10:00:00
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ ๔๗

      เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ ๔๗  โดยมีผู้ผ่านการทดสอบร่างกายเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๔ นาย ประกอบด้วย สังกัดกองทัพเรือ ๗๓ นาย สังกัดกองทัพบก ๖ นาย สังกัดกองทัพอากาศ ๒ นาย และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๓ นาย โดยมี นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (เกาะพระ) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี