นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

Release Date : 17-12-2019 15:00:00
นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

      เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อดำรงขีดความสามารถของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมและสายวิทยาการ ให้มีความรู้และความชำนาญในการสงครามพิเศษทางเรือ ณ กองบังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี