พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การ ต้อนรับ พันเอก ยุทธนา สุนทรมณี ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร ในโอกาสเดินทางนำนักเรียนเตรียมทหาร เข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

Release Date : 19-12-2019 12:00:00
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การ ต้อนรับ พันเอก ยุทธนา สุนทรมณี ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร ในโอกาสเดินทางนำนักเรียนเตรียมทหาร เข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

      เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การ ต้อนรับ พันเอก ยุทธนา สุนทรมณี ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเดินทางนำนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๗๙๓ นาย เข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในชมการปฏิบัติการสาธิตทางหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี