พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดลานศิลาศึกษา และเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 13-01-2020 00:00:00
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดลานศิลาศึกษา และเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

      เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดลานศิลาศึกษา และเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานศิลาศึกษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี