นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการศูนย์สงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 03-02-2020 10:00:00
นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการศูนย์สงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  ประจำปี ๒๕๖๓

       นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการศูนย์สงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  ประจำปี ๒๕๖๓  ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการศูนย์สงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง