น.อ.บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ เสธ.นสร.กร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการว่ายน้ำในทะเล ให้กับกำลังพล ทร. เพื่อเสริมทักษะในการว่ายน้ำ

Release Date : 12-02-2020 00:00:44
น.อ.บรรพต  นิธินัฐอาภาศิริ เสธ.นสร.กร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการว่ายน้ำในทะเล ให้กับกำลังพล ทร. เพื่อเสริมทักษะในการว่ายน้ำ

น.อ.บรรพต  นิธินัฐอาภาศิริ เสธ.นสร.กร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการว่ายน้ำในทะเล ให้กับกำลังพล ทร. เพื่อเสริมทักษะในการว่ายน้ำ ในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารต้อนรับ พธท. เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.บรรพต  นิธินัฐอาภาศิริ เสธ.นสร.กร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการว่ายน้ำในทะเล ให้กับกำลังพล ทร. เพื่อเสริมทักษะในการว่ายน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง