เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.ทรภ.๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทรภ.๑ ปีที่ ๒๘ ณ บก.ทรภ.๑

Release Date : 11-03-2020 00:00:01
 เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.ทรภ.๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทรภ.๑ ปีที่ ๒๘  ณ บก.ทรภ.๑

                      เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.ทรภ.๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทรภ.๑ ปีที่ ๒๘  ณ บก.ทรภ.๑ 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.ทรภ.๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทรภ.๑ ปีที่ ๒๘  ณ บก.ทรภ.๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง