เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานกล่าวเปิด “ การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer ”

Release Date : 17-03-2020 00:00:01
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานกล่าวเปิด  “ การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer ”

      เมื่อวันที่  ๑๔ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานกล่าวเปิด  “ การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer ”  ของชมรมภริยา นสร.กร. โดยมี น.ท.หญิง โสภิตา ธนสารสาคร ประธานชมรมภริยาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และแนะนำการผลิต และส่งมอบให้ ผบ.นสร.กร. เพื่อแจกจ่ายแก่กำลังพล นสร. ณ อาคาร ๓ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานกล่าวเปิด  “ การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง