เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม รุ่นที่ ๔๘ ประจำปี งป.๖๓ มีผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ นาย

Release Date : 17-03-2020 00:00:02
 เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม รุ่นที่ ๔๘  ประจำปี  งป.๖๓  มีผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ นาย

      เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม รุ่นที่ ๔๘  ประจำปี  งป.๖๓  มีผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ นาย ประกอบด้วย  กองทัพเรือ ๒๒ นาย บก.กองทัพไทย ๑ นาย กองทัพบก ๕ นาย กองทัพอากาศ ๑ นาย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒ นาย  โดยมี น.อ.อนันท์ สุราวรรณ์ ผบ.ศฝ.สร.นสร.กร. กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ นสร.กร.

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม รุ่นที่ ๔๘  ประจำปี  งป.๖๓  มีผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง