เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. มอบผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer “แม่กบใส่ใจ” ของชมรมภริยา นสร.กร. ให้หน่วยขึ้นตรง นสร.

Release Date : 17-03-2020 00:00:03
 เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  มอบผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer  “แม่กบใส่ใจ” ของชมรมภริยา นสร.กร. ให้หน่วยขึ้นตรง นสร.

       เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  มอบผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer  “แม่กบใส่ใจ” ของชมรมภริยา นสร.กร. ให้หน่วยขึ้นตรง นสร. เพื่อให้กำลังพลใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันไวรัสCOVID – 19 ณ บก.นสร.

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร  ผบ.นสร.กร.  มอบผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ Hands Sanitizer  “แม่กบใส่ใจ” ของชมรมภริยา นสร.กร. ให้หน่วยขึ้นตรง นสร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง