พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.และฝ่ายอำนวยการ นสร.กร. ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อย อาคารสถานที่ของ นขต.นสร. หลังจากย้ายอาคารสถานที่ใหม่ ประกอบด้วย อาคาร บก.กรม รพศ.๑ อาคาร ร้อย บก.กรม รพศ.๒ อาคาร บก.กอง สน.นสร. อาคารร้อย บก.นสร.และ จุดรักษาการณ์

Release Date : 14-05-2020 00:00:01
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.และฝ่ายอำนวยการ นสร.กร. ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อย อาคารสถานที่ของ นขต.นสร. หลังจากย้ายอาคารสถานที่ใหม่ ประกอบด้วย อาคาร บก.กรม รพศ.๑  อาคาร ร้อย บก.กรม รพศ.๒  อาคาร บก.กอง สน.นสร. อาคารร้อย บก.นสร.และ จุดรักษาการณ์

       เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.และฝ่ายอำนวยการ นสร.กร. ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อย อาคารสถานที่ของ นขต.นสร. หลังจากย้ายอาคารสถานที่ใหม่ ประกอบด้วย อาคาร บก.กรม รพศ.๑  อาคาร ร้อย บก.กรม รพศ.๒  อาคาร บก.กอง สน.นสร. อาคารร้อย บก.นสร.และ จุดรักษาการณ์โรงฟอกท่อ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.และฝ่ายอำนวยการ นสร.กร. ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อย อาคารสถานที่ของ นขต.นสร. หลังจากย้ายอาคารสถานที่ใหม่ ประกอบด้วย อาคาร บก.กรม รพศ.๑  อาคาร ร้อย บก.กรม รพศ.๒  อาคาร บก.กอง สน.นสร. อาคารร้อย บก.นสร.และ จุดรักษาการณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง