พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และ คุณ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก) และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบอุปกรณ์ป้องกัน covid 19

Release Date : 19-05-2020 00:00:01
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม  ผอ.ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และ คุณ เขมนิจ  จามิกรณ์ (แพนเค๊ก)  และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบอุปกรณ์ป้องกัน covid 19

      เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม  ผอ.ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และ คุณ เขมนิจ  จามิกรณ์ (แพนเค๊ก) โฆษกพิเศษ กองทัพเรือ และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ให้กับ นสร.กร. ณ ร้านอาหารบีชบัม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม  ผอ.ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และ คุณ เขมนิจ  จามิกรณ์ (แพนเค๊ก)  และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบอุปกรณ์ป้องกัน covid 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง