พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งกำลังทางอากาศ นสร.ประจำปี งป.๖๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย.๖๓ เพื่อดำรงขีดความสามารถของ นทต.จู่โจม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุ องค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี

Release Date : 19-05-2020 00:00:02
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งกำลังทางอากาศ นสร.ประจำปี งป.๖๓ ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย.๖๓  เพื่อดำรงขีดความสามารถของ นทต.จู่โจม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุ องค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี

     เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งกำลังทางอากาศ นสร.ประจำปี งป.๖๓ ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย.๖๓  เพื่อดำรงขีดความสามารถของ นทต.จู่โจม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุ องค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี ในการโดดร่มแทรกซึมเข้าสู่ที่หมาย และการปฏิบัติ ณ ที่หมาย โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึก จำนวน ๘๑ นาย ณ บก.นสร.กร.

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกส่งกำลังทางอากาศ นสร.ประจำปี งป.๖๓ ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย.๖๓  เพื่อดำรงขีดความสามารถของ นทต.จู่โจม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุ องค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง