พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.กร.

Release Date : 19-05-2020 00:00:03
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓  ณ บก.กร.

      เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓  ณ บก.กร.

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓  ณ บก.กร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง