พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. และ กำลังพล นสร.กร. ร่วมฟังคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 19-05-2020 00:00:04
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. และ กำลังพล นสร.กร. ร่วมฟังคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓

     เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. และ กำลังพล นสร.กร. ร่วมฟังคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓ และในโอกาสนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ให้กับ นขต.นสร.กร. เพื่อแจกจ่ายแก่กำลังพล ณ บก.นสร.กร.

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. และ กำลังพล นสร.กร. ร่วมฟังคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง