พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย The CAMP ค่ายหรรษา จำนวน ๒๖ คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดค่าย ณ Navy Seal Sport Complex นสร.กร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓

Release Date : 22-06-2020 00:00:01
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย The CAMP ค่ายหรรษา จำนวน ๒๖ คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดค่าย  ณ  Navy Seal Sport Complex นสร.กร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓

     เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย The CAMP ค่ายหรรษา จำนวน ๒๖ คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดค่าย  ณ  Navy Seal Sport Complex นสร.กร.

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าค่าย The CAMP ค่ายหรรษา จำนวน ๒๖ คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดค่าย  ณ  Navy Seal Sport Complex นสร.กร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง