นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมแนะนำให้ความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู และสาธิตการจับงู โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับกำลังพล นสร.

Release Date : 26-06-2020 00:00:00
นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมแนะนำให้ความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู และสาธิตการจับงู โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับกำลังพล นสร.

     วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมแนะนำให้ความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู และสาธิตการจับงู โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับกำลังพล นสร. ณ สนามข้าง กรม รพศ.๒ นสร.กร.

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมแนะนำให้ความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู และสาธิตการจับงู โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับกำลังพล นสร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง