เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอาคารพักผู้โดยสาร ท่าเรือเฟอร์รี่) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด

Release Date : 26-06-2020 00:00:01
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.  ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอาคารพักผู้โดยสาร ท่าเรือเฟอร์รี่) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓  ณ ท่าเรือจุกเสม็ด

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.  ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอาคารพักผู้โดยสาร ท่าเรือเฟอร์รี่) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓  ณ ท่าเรือจุกเสม็ด

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร.  ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอาคารพักผู้โดยสาร ท่าเรือเฟอร์รี่) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓  ณ ท่าเรือจุกเสม็ด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง