น.อ.อนันท์ สุราวรรณ์ รอง ผบ.นสร.ผู้แทน ผบ.นสร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอากาศยาน) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๓

Release Date : 26-06-2020 00:00:02
น.อ.อนันท์ สุราวรรณ์ รอง ผบ.นสร.ผู้แทน ผบ.นสร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอากาศยาน) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๓

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๓ น.อ.อนันท์ สุราวรรณ์ รอง ผบ.นสร.ผู้แทน ผบ.นสร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอากาศยาน) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อนันท์ สุราวรรณ์ รอง ผบ.นสร.ผู้แทน ผบ.นสร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึก FTX (ปัญหาสมมุติ การยึดอากาศยาน) ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล นสร. งป.๖๓ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง