เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู สาธิตการจับงู และ การดำรงชีพในป่า โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ

Release Date : 27-06-2020 00:00:00
  เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู สาธิตการจับงู และ การดำรงชีพในป่า โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ

     เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู สาธิตการจับงู และ การดำรงชีพในป่า โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ และ พ.จ.อ.เวนิชชกพงษ์ วงศ์อาสา จนท.พยาบาล กรม รพศ.๒ แนะนำความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายในกรณีถูกงูกัด เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับกำลังพล นสร. ณ กองร้อย กรม รพศ.๒ นสร.กร.

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
  เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ นสร.กร. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมความรู้ ประเภทของงู อุปกรณ์การจับงู สาธิตการจับงู และ การดำรงชีพในป่า โดยมี พ.จ.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย พันจ่ากองร้อย กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ครูสอนวิชาดำรงชีพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง