เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ น.อ. บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ เสธ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “สัตหีบเมืองต้นแบบ และ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” พร้อมทั้งรับมอบใบรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร

Release Date : 09-07-2020 00:00:00
 เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ น.อ. บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ  เสธ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “สัตหีบเมืองต้นแบบ และ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”  พร้อมทั้งรับมอบใบรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ น.อ. บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ  เสธ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “สัตหีบเมืองต้นแบบ และ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”  พร้อมทั้งรับมอบใบรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร  โดยมี พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รอง เสธ.ทร. และ ผอ.ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว กองทัพเรือ  นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ จว.ชลบุรี  และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ น.อ. บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ  เสธ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “สัตหีบเมืองต้นแบบ และ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”  พร้อมทั้งรับมอบใบรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง