เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ น.อ. ณรงค์ นุสุวรรณ ผบ.กรม รพศ.๒ นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ให้การต้อนรับ น.อ.พลวัต ดารานนท์ รอง ผอ.สำนักกิจการพลเรือน ทร.และคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ของ กองทัพเรือ ภายใต้กิจกรรม “สัตหีบเมืองต้นแบบ

Release Date : 10-07-2020 00:00:00
 เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ น.อ. ณรงค์ นุสุวรรณ  ผบ.กรม รพศ.๒ นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ให้การต้อนรับ น.อ.พลวัต ดารานนท์ รอง ผอ.สำนักกิจการพลเรือน ทร.และคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ของ กองทัพเรือ ภายใต้กิจกรรม “สัตหีบเมืองต้นแบบ

    เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ น.อ. ณรงค์ นุสุวรรณ  ผบ.กรม รพศ.๒ นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ให้การต้อนรับ น.อ.พลวัต ดารานนท์ รอง ผอ.สำนักกิจการพลเรือน ทร.และคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ของ กองทัพเรือ ภายใต้กิจกรรม “สัตหีบเมืองต้นแบบ และ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างความตะหนักรู้วิถีปฏิบัติในการท่องเที่ยวในแบบวิถีชีวิตใหม่ พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ น.อ. ณรงค์ นุสุวรรณ  ผบ.กรม รพศ.๒ นสร.กร. ผู้แทน ผบ.นสร. ให้การต้อนรับ น.อ.พลวัต ดารานนท์ รอง ผอ.สำนักกิจการพลเรือน ทร.และคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ของ กองทัพเรือ ภายใต้กิจกรรม “สัตหีบเมืองต้นแบบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง