พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติราชการ

Release Date : 27-05-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคณะผู้บังคับบัญชาฯ  ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ 2  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติราชการ

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคณะผู้บังคับบัญชาฯ  ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ 2  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติราชการ  ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้สนามที่ 3 ณ  ทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคณะผู้บังคับบัญชาฯ  ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ 2  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง