พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชาฯ และกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้สนามที่ 3

Release Date : 27-05-2019 00:00:01
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชาฯ  และกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้สนามที่ 3

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชาฯ  และกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้สนามที่ 3 ณ บริเวณชายหาดชลาทัศน์  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชาฯ  และกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้สนามที่ 3
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง