พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูฝึกและนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46

Release Date : 11-06-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูฝึกและนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูฝึกและนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46 จำนวน 43 นาย ในการฝึกภาคป่า ณ  วัดสอยดาวนิมิตร ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูฝึกและนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 46
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง