พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "ปฏิบัติการถ้ำหลวง" ในการประชุม MILOPS

Release Date : 26-06-2019 00:00:01
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "ปฏิบัติการถ้ำหลวง" ในการประชุม MILOPS

      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "ปฏิบัติการถ้ำหลวง" ในการประชุม MILOPS การประชุม MILOPS เป็นการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทั้งทหารเเละพลเรือนในภูมิภาค อินโด-แปซิฟิก โดยมีผู้เข้ารับฟังบรรยาย ประมาณ ๒๐๐ คน ณ โรงแรม Marriott สุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "ปฏิบัติการถ้ำหลวง" ในการประชุม MILOPS
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง