กำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำกองและนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกกอง ภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 05-07-2019 00:00:00
กำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำกองและนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกกอง ภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

      เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำกองและนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกกอง ภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย วิ่งตามเกณฑ์อายุ  ลุกนั่ง ยึดพื้น และ ดึงข้อ  ณ สวน HAPPY กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำกองและนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกกอง ภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง