พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

Release Date : 05-07-2019 00:00:00
พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

     เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ( อพ.สธ.-ทร.) เดินทางมาตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อาคารหลังที่ ๔ และ อาคารหลังที่ ๕ โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการกองเรือยุทธการ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง