การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือแบบฝึก ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

Release Date : 08-07-2019 00:00:00
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือแบบฝึก ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์