นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และคณะ ในโอกาสนำคณะเดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านสายการทางแพทย์

Release Date : 08-07-2019 00:00:00
นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และคณะ ในโอกาสนำคณะเดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านสายการทางแพทย์

     เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และคณะ ในโอกาสนำคณะเดินทางศึกษาดูงาน ตอบข้อซักถามเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านสายการทางแพทย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ออกกำลังกายและดูสถานที่ตั้งหมวดพยาบาล  ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และคณะ ในโอกาสนำคณะเดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านสายการทางแพทย์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง