พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ถวายราชสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๔ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 12-07-2019 00:00:01
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ถวายราชสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๔ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ถวายราชสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๔ “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน”และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ถวายราชสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๔ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง