ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 12-07-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ถวายราชสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๔ “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัตราชการ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การออกกำลังกายฟิตเน็ต ให้แก่กำลังพลเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “จิตใจที่เข้มแข็งล้วนอยู่ในร่างการที่แข็งแรง” ณ อาคารชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง