ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ เรือประมง ๓๐๔

Release Date : 12-07-2019 00:00:01
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ เรือประมง ๓๐๔

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ เรือประมง ๓๐๔  เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัตราชการ ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ เรือประมง ๓๐๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง