ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อุทธยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖

Release Date : 11-07-2019 23:00:00
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อุทธยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อุทธยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัตราชการ ณ ศูนย์อุทธยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ ฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อุทธยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง