นาวาเอก บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

Release Date : 30-07-2019 00:00:00
นาวาเอก บรรพต  นิธิณัฐอาภาศิริ  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

      เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก บรรพต  นิธิณัฐอาภาศิริ  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก บรรพต  นิธิณัฐอาภาศิริ  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง