พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้กับชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร

Release Date : 05-08-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้กับชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร

     เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้กับชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร จำนวน ๒๒๕ คน โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ท้องทะเลแสมสาร ณ อาคารต้อนรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้กับชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง