พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 12-08-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ณ พุทธสถานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี