พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจพลทางเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยกองเรือยุทธการ จัดพิธีเทิดเกียรติและเยี่ยมอำลาหน่วยและงานเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 20-09-2019 00:00:00
พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจพลทางเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยกองเรือยุทธการ จัดพิธีเทิดเกียรติและเยี่ยมอำลาหน่วยและงานเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจพลทางเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยกองเรือยุทธการ จัดพิธีเทิดเกียรติและเยี่ยมอำลาหน่วยและงานเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาตรี ชยานันต์ สิทธิโชคเจริญดี หัวหน้าทดสอบและประเมินผล ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ณ ท่าเรือแหลมเทียนและสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจพลทางเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยกองเรือยุทธการ จัดพิธีเทิดเกียรติและเยี่ยมอำลาหน่วยและงานเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง