นาวาเอก ณรงค์ นุสุวรรณ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาเอก Yasutomo OE ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพเรือญี่ปุ่น ผู้แทนกองทัพเรือญี่ปุ่น และคณะฯ

Release Date : 15-01-2020 00:00:01
นาวาเอก ณรงค์ นุสุวรรณ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาเอก  Yasutomo OE ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพเรือญี่ปุ่น ผู้แทนกองทัพเรือญี่ปุ่น และคณะฯ

     เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาเอก ณรงค์ นุสุวรรณ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาเอก  Yasutomo OE ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพเรือญี่ปุ่น ผู้แทนกองทัพเรือญี่ปุ่น และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ณรงค์ นุสุวรรณ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาเอก  Yasutomo OE ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพเรือญี่ปุ่น ผู้แทนกองทัพเรือญี่ปุ่น และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง