พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณเลิศชัย เชื่อมรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ คณะ ฯ

Release Date : 27-01-2020 00:00:02
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณเลิศชัย เชื่อมรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ คณะ ฯ

       พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณเลิศชัย เชื่อมรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ คณะ ฯ ในโอกาสเข้าพบแสดงความยินดี ณ  กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณเลิศชัย เชื่อมรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ คณะ ฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง